JSTento web si klade za cíl být informačním portálem pro odborníky i potenciální uživatele služeb, pro lidi s duševním onemocněním. Najdete zde informace o nově publikovaných studiích na téma otevřeného dialogu, o připravovaných kurzech, spřízněných oragnizacích apod.

Otevřený dialog je komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s lidmi procházejícími akutní psychosociální krizí a s jejich sociální sítí. Vznikl jako jedna z inovací léčby schizofrenie a v kraji svého původu, ve finském Západním Laponsku, se díky otevřenému dialogu podařilo výrazně snížit výskyt nových případů diagnózy schizofrenie. Přístup otevřeného dialogu se však dnes uplatňuje v mnoha různých kontextech (nejen) péče o duševní zdraví, např. v léčbě depresí či poruch příjmu potravy. Obecně řečeno může být využitelný ve všech případech tzv. závažného duševního onemocnění (severe mental illness), včetně prevence těchto onemocnění pomocí takzvané časné intervence. V českém kontextu by se otevřený dialog mohl stát jednou z možností realizace center duševního zdraví, která by v budoucnu měla poskytovat péči právě lidem s diagnózou závažného duševního onemocnění.

Nahoře zakladatel a jeden z hlavních představitelů přístupu otevřený dialog Jaakko Seikkula

         „Dialog nahlížíme jako fórum, v němž jsou rodiny a pacienti schopni získat více vlády nad svým životem skrze diskutování problémů.“  Z knihy Jaakka Seikkuly a Toma Arnkila, Otevřené dialogy


    AKTUÁLNĚ:    

 • Hledá se vedoucí terénního týmu včasné podpory v Brně pro práci s velkým důrazem na přístup Otevřeného dialogu při podpoře lidí procházejících psychickou krizí. Více podrobností najdete v textu inzerátu. Nástup od července 2023, případně dle dohody.
 • Skupina Narativ Vás zve na akreditovaný (MPSV) kurz ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU, který proběhne v Brně 15.-16. prosince 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin. Nabídneme vám seznámení s inovativním přístupem otevřeného dialogu, který v současné době získává popularitu po celém světě jako účinný způsob práce s psychotickou krizí. Kromě toho je otevřený dialog životní filozofie a terapeutický přístup nacházející uplatnění v oblastech práce s ohroženými rodinami, se závislostmi nebo lidmi s různými typy psychických potíží. Více info najdete na stránkách Spolku Narativ.
 • Akreditovaný 150 h výcvik v "Otevřeném dialogu" (MPSV): Zahrada 2000 v Jeseníku v listopadu 2022 zahajuje 7. běh ročního výcviku v Otevřeném dialogu. Může být přínosem pro všechny kdo pracují v pomáhajících profesích. Nabízí inspiraci, jak organizovat péči o osoby v akutní psychosociální krizi. Ale také jak unést nejistotu, jak se nenechat strhnout do pozice "experta a záchranáře", být všímavý, ale zároveň zůstat napojený na sebe i druhé. Více na stránkách Zahrady 2000.
 • Děkujeme Studiu 27 za rozhovor, který natočili s Markem, i za otitulkování :) Rozhovr vznikl v závěru běhu pražského výcviku pořádaného Narativem.
 • Přečtěte si poutavý rozhovor Martiny Faltýnové s Markem Stevenem Hopfenbeckem na webu A2 Krize duše není nemoc. 

 • Již jste zhlédli dojmy účastníků ročního kurzu otevřeného dialogu s Markem Stevenem Hopfenbeckem?


 • Nenechte si ujít videozáznam z besedy o Otevřeném dialogu s Markem Hopfenbeckem a Pavlem Nepustilem, kterou pořádaly Klub Mosty a Studio 27 Fokusu Praha.
   

 • Natočili jsme pro vás shrnutí dojmů od účastníků I. běhu ročního kurzu Otevřeného dialogu s Dr. Wernerem Schütze, jedná se o první kurz tak velkého rozsahu u nás. 

   

 • Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vydalo Metodiku časných intervencí v multidisciplinárních týmech, kterou doporučuje Psychiatrická společnost ČLS JEP jako jednu ze součástí pracovních postupů vznikajících center duševního zdraví. Je zde i oddíl věnovaný otevřenému dialogu.