Kde všude se v ČR otevřený dialog začíná využívat

V současné době se přístup Otevřeného dialogu začíná komplexněji používat v organizaci Zahrada 2000 z.s. v  Jeseníku. Více informací najdete na webových stránkách Zahrady

V Zahradě 2000 se Otevřený dialog rozvíjí v těchto oblastech:

  1. Realizace léčebných síťových setkání v Otevřeném dialogu pro klienty (terénní tým OD)
  2. Zavádění principů Otevřeného dialogu do řízení organizace, realizace intervizí v duchu principů OD
  3. Supervize: tým Zahrady 2000 je pod pravidelnou supervizí norských expertů. Supervizoři: Reiulf Oistein Ruud, Pia Birgitte Jessen, Mark Steven Hopfenbeck
  4. Oblast vzdělávání (I.běh ročního akreditovaného výcviku v Otevřeném dialogu skončil v únoru 2019, II. Běh výcviku v Otevřeném dialogu právě probíhá). Místo konání: Jeseník. Odborným garantem výcviku je Mark Steven Hopfenbeck.

 

Dalším týmem u nás, který se hlásí k Otevřenému dialogu, je tým Včasné podpory, jenž se v organizaci Práh jižní Morava věnuje mladým lidem od 11 do 19 let, kteří si prochází duševní krizí. Viz jejich stránka na FB.

 

O dění týkajícím se Otevřeného dialogu se můžete dočíst také zde: https://www.facebook.com/Otevřený-dialog-v-České-republice-498172144002967/

 

tulips.jpg