Kdo jsme?

Jsme skupina lidí, kteří mají z různých důvodů zájem na tom, aby se praxe otevřeného dialogu rozšířila do českého prostředí. Jsou mezi námi lidé, kteří mají vlastní zkušenosti s psychiatrickou diagnózou a stávajícím systémem péče o duševní zdraví v České republice. Někteří z nich v současnosti pracují na pozici tzv. peer pracovníků. Je mezi námi také řada odborníků z různých profesí (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci atd.) pracujících v různých sociálních či zdravotnických zařízeních a službách napříč ČR i v soukromých psychoterapeutických praxích. Na základě svých rozmanitých zkušeností se společně domníváme, že otevřený dialog představuje velký přínos pro systém péče o duševní zdraví.

Proč si myslíme, že by se měl otevřený dialog rozšířit i k nám?

I když cest k uzdravení z psychické krize může být celá řada, otevřený dialog je jedním z přístupů v současnosti nejlépe podložených výzkumem. Jedná se o tzv. „evidence based“ přístup (založený na důkazech). Zároveň je tento přístup velmi otevřený vůči jiným postupům (recovery, všímavost, anticipační dialog aj.).

 

Rizene uvolnovani mensi